Dil İkonları
ENSQ
Makinave Larese

Zgjedhjet e Zgjuara të Makinave Larëse Beko që Lehtësojnë Jetën Tuaj

Performanca

  • Energjia A+++, larje A
  • Nivel i ulët i zhurmës
  • Teknologji e motorit me cikël të ndryshueshëm


Rezistenca e teknologjisë së lartë nuk ndikohet nga mbetjet e papastërtive dhe fortësia e ujit.

Programe të nivelit të lartë

Programi Ekspres i cili mundëson larjen e pambukut dhe rrobave pak të ndotura me ngarkesë të plotë dhe temperaturën e dëshiruar në periudha shumë më të shkurtra.

Programi Ekspres 14 i cili mundëson larjen e 2 kg të rrobave pak të ndotura për 14 minuta në 30 C

Programi BEBE i cili mundëson larje dhe shpëlarje higjienike

Programi për Jorganët që mundëson larje higjienike të jorganëve dhe mbulesave të jorganëve.

Lehtësia në përdorim

Funksionet e Paralarjes, Larjes së Shpejtë, Ujit Shtesë dhe Kundër-Rrudhosjes

Kapak me diametër me madhësi 34 cm

Sistem kontrolli eletronik i ujit i cili merr ujë në përputhje me sasinë e rrobave

  • Nisje e Shtyrë deri në 24 orë
  • Program i rrjedhës në ekran dhe koha e mbetur për vazhdimin
  • Kontroll i ngarkesës së pabalancuar i cili minimizon tronditjet
  • Strukturë e përshtatshme për 8 dhe 9 kg rroba

Siguria

Siguria për tejmbushjen

Kyçja për Fëmijët