Satış Sözleşmesi MY

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1- TARAFLAR

1.1. SATICI


Ünvanı :

Arçelik A.Ş. (kısaca "Arçelik" olarak anılacaktır)

Adresi :

Karaağaç Cad. No:2-6 Sütlüce Beyoğlu/İSTANBUL

Telefon :

0 212 314 3434

Faks :

0 212 314 3470

1.2. ALICI


Adı Soyadı / Ünvanı :

....................................... (kısaca "Müşteri" olarak anılacaktır)

Adresi :

.......................................

Telefon :

.......................................

Fax :

.......................................

2- KONU

(http://www.beko.com.tr) internet sitesinde "Müşteri" tarafından elektronik ortamda aşağıda 3. maddede özellikleri ve fiyatı belirtilen sözleşme konusu ürünün/ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve bu kanuna dayanılarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi bu sözleşmenin konusunu oluşturmaktadır.

3- SATIŞI YAPILAN ÜRÜNE AİT BİLGİLER

Ürünün özellikleri, fiyatı ve diğer bilgiler şu şekildedir;


Ödeme Şekli :

........................

 

 

Teslim yapılacak adres :

........................

Fatura Adresi :

........................

Teslimat, Arçelik tarafından kargo aracılığı ile ve/veya Arçelik"in tayin ettiği Yetkili Servisi aracılığı ile yukarıda belirtilen teslimat adresine sipariş onaylandıktan sonra 10 iş günü içinde yapılacaktır. Resmi tatiller, dini/milli bayram günleri ve senenin son 4 günü bu süreden sayılmaz. Teslimat sırasında Müşteri ürünü muayene ettikten sonra teslim tutanağını imzalayacaktır. Müşteri, bu teslim tutanağını imzalamakla, ürünü tam, eksiksiz ve hasarsız olarak teslim aldığını beyan etmiş olacaktır. Teslim anında Müşteri"nin adresinde bulunmaması durumunda dahi Arçelik edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, Müşteri"nin ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun Arçelik"e iade edilmesinden dolayı da oluşan giderler de Müşteri"ye aittir. Kargo/nakliye ücreti alınmamaktadır. Fiyat dahil işbu vaatlerin geçerliliği sipariş tarihinden itibaren 30 gündür. 

4- CAYMA HAKKI

Arçelik, 3. maddede bilgileri yer alan ürünün, yine aynı maddede yer alan teslim yapılacak adresteki kişiye (kuruluşa) tesliminden itibaren, Müşteri"nin ürünü teslim aldığı tarihten itibaren 7 (yedi) gün içerisinde; ürünü tahrip etmeden/bozmadan, ambalajını yırtmadan/atmadan, ambalajın içinden çıkan tüm dokuman ve aksesuarlarla birlikte kendisine teslim edildiği andaki durumu ile aynen reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin tarafına ulaşması tarihinden itibaren malı geri almayı taahhüt eder.
Niteliği itibarıyla sağlık ve hijyen açısından tekrar kullanımı uygun olmayan ürünler (epilasyon cihazı, tıraş makinesi,vb gibi kişisel bakım ürünleri) için cayma hakkı kullanılamaz.
Müşteri cayma hakkını kullanmak isterse, süresi içinde Beko Hizmet Merkezinin 444 1 404 numaralı telefonunu aramak suretiyle Arçelik A.Ş"ye cayma beyanında bulunmalıdır. Süresi içinde yapılan cayma beyanından sonra Müşteri, satın aldığı ürün montajsız bir ürün ise, ürünü en yakın Beko Yetkili Servisine götürerek, ürünün montajlı bir ürün olması halinde ise Hizmet Merkezinin yönlendirdiği Yetkili Servisten randevu almak suretiyle ürünü Yetkili Servise teslim etmelidir. Yetkili Servis ürünün fiziksel ve fonksiyonel durumunu kontrol ederek, iade alınması uygun bulunan ürünler için iade tutanağı ile teslim alacaktır. Müşteriye verilecek iade faturası/gider  pusulası mukabilinde Müşteri"nin fatura aslını ürün ile birlikte iadesi zorunludur. Cayma hakkının kullanılması halinde, 10 gün içinde ürün bedeli Müşteriye iade edilir.

5- GENEL HÜKÜMLER


5.1.

"Müşteri", http://www.beko.com.tr internet sitesinde satışı yapılan ürüne ait 3. maddede belirtilen temel özellikleri, tüm vergiler dahil satış fiyatı, ödeme şekli ve teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda bu hususlara ilişkin gerekli teyidi verdiğini beyan ve kabul eder.

5.2.

"Müşteri" işbu sözleşme konusu ürüne ilişkin teslimatın süresinde ve doğru bir şekilde yapılması için ödeme işlemlerini internet sitesinde verilen bilgilere göre gerçekleştirmesi ve teslimata ilişkin adres ve kişi bilgilerini doğru ve eksiksiz doldurması gerektiğini beyan ve kabul etmiştir.

5.3.

"Müşteri"nin satın aldığı sözleşme konusu ürün/ürünler, ürün bedelinin eksiksiz ödenmiş olması kaydıyla, müşterinin teslimatın yapılmasını istediği adrese sipariş onayından itibaren 10 iş günü içinde ve en geç 30 (otuz) günlük yasal süreyi aşmamak kaydıyla, teslim yapılacak adresteki kişiye teslim edilir.

5.4.

"Müşteri", teslim edilecek adres ve kişi olarak kendisinden başka bir kişi veya kuruluşu göstermiş ise bu kişi veya kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Arçelik sorumlu tutulamaz.

5.5.

"Müşteri" satın almış olduğu sözleşme konusu ürünü teslim sırasında muayene etmelidir.

5.6.

Arçelik sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

5.7.

Arçelik, hava muhalefeti, genel grev, ulaşımın kesilmesi gibi mücbir sebeplerle ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere sözleşme konusu ürünün tesliminin imkansızlaşması sonucu yükümlülüklerini yerine getiremiyorsa, bu durumu "Müşteri"ye bildirmek zorundadır. Bu takdirde Arçelik"in sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan "Müşteri" dilerse mücbir sebebin ortadan kalkmasını bekleyebileceği gibi eşit kalite ve fiyatta başka bir ürünü talep edebilir veya ödemiş olduğu bedelin iadesini isteyebilir. Arçelik, bedel iadesi talep edildiği takdirde bedeli 10 gün içinde müşteriye iade etmekle yükümlüdür.

5.8.

"Müşteri", Arçelik"in her türlü kayıt, belge, bilgisayar ve ses kayıtlarının bağlayıcı olacağını, aksinin ancak yazılı belge ile ispatlanabileceğini kabul eder.

5.9.

Bu sözleşmede hüküm olmadığı hallerde 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve bu kanuna dayanılarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanacaktır.

5.10.

Müşteri, verdiği kişisel ve alışveriş bilgilerinin  kampanya uygulamaları sunulması amacıyla Arçelik ve  Paro program ortakları ile paylaşılmasını ve bu firmaların kendisi ile iletişime geçmesini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.11.

İş bu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Türk kanunları uygulanacak ve İstanbul Merkez Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

6- YÜRÜRLÜK
İşbu sözleşme taraflar arasında .................... tarihinde akdedilmiştir. "Müşteri"  gerek sipariş verilmeden önce internet sitesinde gerekse de sipariş verildikten sonra iş bu sözleşmeyi okuduğunu, içerdiği tüm bilgi ve koşulları kabul ettiğini kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.