Dil İkonları
Udhëzime Blerjeje për Tymthithëset e Inkorporuara
  • Nëse kërkoni një tymthithëse për të larguar erërat e gatimin nga kuzhina juaj në mënyrën më efiçente të mundshme, duhet të siguroheni që soba juaj të mos jetë më e gjerë se tymthithësja. Nëse përzgjidhni një tymthithëse 60 cm ndërsa soba juaj është 90 cm e gjerë, mund të mos merrni performancën e synuar për shkak të tejkalimit të kufijve.

  • Nëse kuzhina juaj është e madhe apo e vogël, mund të parapëlqeni një produkt me fuqi thithëse më të madhe apo më të vogël.

  • Nëse i kushtoni vëmendje higjienës, filtrat që arrihen dhe shkëputen lehtësisht do t'ju ofrojnë përparësi kur të keni nevojë të zëvendësoni filtrat e produktit tuaj.

  • Nëse kërkoni një produkt që t'i përshtatet projektimit të kuzhinës tuaj, mund të parapëlqeni një produkt i cili mund të përdoret me oxhak ose jo.