Dil İkonları
Ankastre Elektrikli Ocak Pratik Bilgiler MY
 • 1KËSHILLA PËR PËRDORIMIN E SOBAVE ELEKTRIKE TË INKORPORUARA
  • Për efiçencë dhe siguri maksimale, përdorni madhësitë e rekomanduara të enëve të gatimit për çdo vatër.
  • Ju lutemi vini re që sobat elektrike ngrohen dhe ftohen më vonë në krahasim me sobat me gaz.
  • Nëse dëgjoni ndonjë kërcitje në sipërfaqen e qeramikës së xhamit në sobë, hiqeni menjëherë nga priza produktin dhe kontaktoni shërbimin e autorizuar.
  • Mos përdorni asnjëherë enë gatimi alumini apo materiale plastike në sobat me qeramikë xhami. Nëse pjesët plastike apo të aluminit shkrihen në një sipërfaqe "CERAN", për çfarëdo arsye, pastrojeni menjëherë me një shpatull.
  • Kur përdorni një shpatull pastrimi në një sipërfaqe qeramike xhami, sigurohuni që tehu i pastrimit të mos gervishtë ngjitësin e silikonit në pjesët e skajeve të xhamit.
  • Nëse ushqimet me sheqer (p.sh. marmalata) derdhen në xham, pastrojeni menjëherë sipërfaqen me një shpatull pa pritur që xhami të ftohet.
  • Mos ngrohni enë të mbyllura dhe kavanozë qelqi në furrë. Presioni i krijuar në kavanoz mund të shkaktojë shpërthimin e tij.
  • Presioni i avullit që krijohet nga lagështia midis sipërfaqes së sobës dhe tenxheres mund të shkaktojë kërcimin apo hedhjen e tenxheres. Prandaj, sigurohuni që sipërfaqja e furrës dhe pjesa fundore e tenxhereve të jenë gjithmonë të thata.
  • Mos përdorni asnjëherë pastrues me avull për të pastruar këto lloj sobash.
  • Për sobën tuaj me induksion, duhet të përdorni enë gatimi të përshtatshme për gatimin me induksion. Në të kundërt, soba nuk do të punojë.
  • Për të mbrojtur dëmtimin e sipërfaqes së gatimit me qeramikë xhami:
  • Qeramika e xhamit nuk thyhet dhe nuk gërvishtet deri në një shkallë të caktuar. Megjithatë, ju lutemi shikoni këshillat më poshtë për të parandaluar ndonjë dëmtim të mundshëm:

  - Mos hidhni asnjëherë ujë të ftohtë në sobat e nxehta.

  - Mos shkelni asnjëherë në pllakën e qeramikës së xhamit.

  - Ndryshimet e papritura të presionit, për shembull derdhja e kripores mund të ketë ndikim kritik. Prandaj, mos vendosni objekte të tilla sipër sobës.

  - Pas çdo përdorimi, sigurohuni që fundi i enës së gatimit dhe zonat e gatimin janë të pastra dhe të thata.

  - Hiqeni enën e gatimit duke e ngritur drejt sipër; mos e tërhiqni enën e gatimit që të shmangni gërvishtjen e sipërfaqes së qeramikës së xhamit, konsumimin, apo prishjen e zbukurimit.

  - Mos vendosni perime në zonat e gatimit. Grimcat e rërës që bien nga perimet mund ta gërvishtin pllakën e qeramikës.

  - Meqë uji që hyn në sobë mund të shkaktojë dëme, mos lejoni asnjëherë që uji të hyjë në pajisje gjatë pastrimit. Prandaj, përdorni vetëm një copë të njomë për pastrim. Mos spërkatni asnjëherë ujë në pajisje dhe shmangni përdorimin e pastruesve me avull.