Dil İkonları
ENSQ
Keshilla per Furrat
 • 1Furrat ofrojnë dy metoda kryesore për të gatuar:
  1. Për të pjekur: Gatimi i ushqimit duke shpërndarë ajrin e nxehtë nëpërmjet elementit të nxehjes
  2. Për të pjekur në skarë: Gatimi duke e lëshuar ajrin drejtpërdrejt me elementin e sipërm.
  • Furrat me një ndarëse ofrojnë alternativa me çmime të drejta. Në furrat me dy ndarëse, me dy zona gatimi të pavarura, mund të kurseni energji kur përdorni vetëm një ndarëse. Dhe ju mund të gatuani dy gjellë të ndryshme që ofrojnë funksione të ndryshme njëkohësisht në ndarësen e poshtme dhe të sipërme.
  • Ngrohja paraprake e furrës do të ndihmojë që të siguroni ngrohje të barabartë në të gjitha sipërfaqet.
  • Në furrat statike. vetem një tabaka duhet të përdoret në një moment të caktuar.
  • Furrat me turbo dhe shumëfunksionale mundësojnë gatimin e tre tabakave të ndryshme ushqimi njëkohësisht pa i përzier aromat.
  • Meqë temperatura e gatimit të secilit ushqim është e ndryshme, vendosini tabakatë në raftet e duhura siç tregohet në manualin e përdorimit dhe përzgjidhni kohën e duhur të gatimit. Ju mund t'ju duhet të ndërroni raftet për të siguruar gatim të njëjtë në pjesët e poshtme dhe të sipërme për disa lloje ushqimesh.
  • Hapja e derës së furrës do të shkaktojë humbje të nxehtësisë. Dhe kjo do të prishë mjedisin e gatimit. Dera e furrës nuk duhet të hapet gjatë gatimit. Veçanërisht, kur piqni pasta (kek etj.) që kërkojnë ardhje, rekomandohet që dera e furrës të hapet vetëm në fund të kohës së pjekjes për të kontrolluar krijimin e kores.
  • Furra juaj mund të ketë një kohëmatës (mekanike-dixhitale). Përpara përdorimit, duhet të rregulloni kohën. Në të kundërt, furra nuk do të punojë.
 • 2Në modelet e furrave me kohëmatës, mund të përdorni funksionet më poshtë:
  • Programimi Automatik i Plotë: Mund ta programoni furrën tuaj që të fillojë punë në një moment të caktuar dhe kohëzgjatjen e gatimit. Gatimi do të fillojë në orën e programuar dhe do të përfundojë në fund të kohëzgjatjes së përcaktuar të gatimit.
  • Programimi Gjysmë Automatik: Mund ta vini në punë furrën duke programuar vetëm kohëzgjatjen e gatimit. Gatimi do të përfundojë në fund të kohëzgjatjes së programuar.

  Gatimi i paprogramuar: Pa ndonjë kohë fillimi apo kohëzgjatje gatimit, mund ta filloni gatimin me çfarëdo përcaktimi dhe ta përfundoni kur të dëshironi.