Dil İkonları
Keshilla per Furrat me Mikrovale te Inkorporuara
 • 1KËSHILLA PËR PËRDORIMIN E FURRAVE ME MIKROVALË TË INKORPORUARA
  • Furra me mikrovalë është shumë e dobishme në terma të kohës së gatimit. Me mikrovalë, mund të gatuani ushqimin 1/3 ose 1/4 herë më shpejt se me furrat e zakonshme.
  • Mikrovalët janë një lloj energjie e ngjashme me valët e radios dhe televizionit. Një tub magnetron në furrat me mikrovalë krijon energjinë mikrovalë. Mikrovalët shkaktojnë dridhje me frekuencë të lartë në molekulat e ushqimit. Këto dridhje krijojnë nxehtësinë për gatimin e ushqimit.
  • Përdorni enë gatimi rrethore për gatimin me mikrovalë në vend të ovales apo katrores sepse mikrovalët ndikojnë më shumë në pjesët anësore të ushqimit dhe shkaktojnë gatim ekstrem në anë.
  • Për të parandaluar që furra të rrëzohet, duhet ta vendosni 8cm larg nga skaji i vendit të punës. Për të siguruar qarkullim të mjaftueshëm të ajrit, duhet të lini të paktën 30 cm hapësirë në pjesën e pasme të furrës.
  • Ju lutemi mos përdorni enë gatimi që përmbajnë metale (p.sh. argjend ose ar). Hiqini gjithmonë telat e metalit nga paketimet e ushqimit. Pjesët prej metali në furrë mund të shkaktojnë hark elektrik dhe mund të çojnë në dëme serioze.
  • Mos e vini në punë asnjëherë furrën bosh. Kjo mund ta dëmtojë furrën. Nëse doni ta testoni furrën, vendosni brenda një gotë me ujë. Uji do ta përthithë energjinë e mikrovalës dhe furra nuk do të dëmtohet.
  • Mos e përdorni kurrë furrën tuaj për të ngrohur sërish vezët e thërrmuara, me ose pa lëvozhgë. Para se të gatuani patate, mollë apo fruta të ngjashme, gjithmonë bëni një vrimë në trupin e tyre.
  • Para se ta vini në punë mikrovalën tuaj, sigurohuni që pjata rrotulluese e qelqit dhe unaza rrotulluese të jenë të puthitura mirë. Përdorni gjithmonë pjatën rrotulluese prej qelqi për të gjitha gatimet/ngrohjet.
  • Përpara se ta vini në punë mikrovalën tuaj, kontrolloni nëse dera është e mbyllur siç duhet. Falë kyçjes së sigurisë së derës, produkti juaj nuk do të fillojë punën kur dera është e hapur dhe do të ndalojë kur ju hapni derën. Sistemet e kyçjes së derës ballore nuk duhet të bllokohen apo çaktivizohen. Nëse çaktivizoni sistemet e kyçjes së derës ballore, mund të ekspozoheni ndaj energjisë së mikrovalës kur ju e përdorni produktin me derën hapur.
  • Mos e përdorni asnjëherë furrën për të ngrohur ushqim të konservuar në enë hermetike apo pije me gaz. Për shkak të presionit që mund të ketë brenda, mund të shkaktohet dëmtim apo shpërthim kur hapni derën.
  • Mbajini faqet anësore të mikrovalës të pastra dhe të hapura që të siguroni qarkullimin e ajrit. Bllokimi i hyrjes apo daljes së ajrit mund të shkaktojë dëmtim të pajisjes ose performancë të ulë të gatimit. Vendoseni mikrovalën në mënyrë të tillë që të siguroni rrjedhje të rregullt të ajrit.
  • Meqenëse nuk mund ta kontrolloni temperaturën e vajit, mos e përdorni pajisjen për të përgatitur ushqime të skuqura me vaj.
  • Pasi të keni ngrohur ushqimin apo lëngun e bebes në shishen me biberon, ju lutemi tundeni shishen dhe kontrolloni temperaturën përpara se ta ushqeni beben. Në këtë mënyrë, nxehtësia do të shpërndahet në mënyrë të barabartë në shishe, dhe rreziku i nxehjes apo djegies do të parandalohet. Hiqeni tapën dhe kapëzën e shishes së bebit përpara se ta ngrohni.
  • Vendoseni furrën me mikrovalë të paktën 2 metra larg nga televizori, radioja apo antena. Në të kundërt, do të shkaktojë ndërhyrje.
  • Përdorni vetëm enë të cilat janë të përshtatshme për mikrovalat.
  • Do të merrni rezultatet më të mira nëse e shpërndani ushqimin në pjatë. Kjo mund të bëhet në shumë mënyra për rezultate të mira.
  • Meqë mikrovalat janë më efektive mbi ushqimin në pjesët e jashtme, vendoseni pjesën më të vogël dhe të hollë të ushqimit në qendër kur gatuani ushqim me pjesë me trajta dhe trashësi të ndryshme. Në këtë mënyrë, do të siguroni që pjesa qendrore do të jetë gati e fundit.
  • Përzgjedhja më e keqe për gatimin me mikrovalë është ena e gatimit kubike. Në enët e gatimit kubike, anët e ushqimit do të digjen edhe përpara se pjesa e mesme të jetë e ngrohtë. Ushqimi rrethor, i hollë dhe në formë unaze mund të gatuhet me sukses në mikrovalë.