Dil İkonları
ENSQ
Këshilla Për Makinat Pjatalarëse
 • 1Përdorimi i detergjentit, kripës dhe lustruesit

  Tableta klasike: Tableta që bazohet te detergjenti.
  Tableta e kombinuar: Përveç detergjentit ka gjithashtu edhe kripë dhe lustrues.
  * Nëse përdorni një funksion të detergjentit për të aktivizuar tabletën e kombinuar. Për të nisur punën e makinerisë pyesni një teknik ose lexoni pjesën "punë përgatitore për larjen" të manualit të përdorimit.
  Nëse zhvendoseni në një qytet tjetër ose burimi i ujësjellësit në qytet ndryshon përcaktojini sërish paramentrat e fortësisë së ujit dhe përdorni detergjente, kripë dhe lustrues të përshtatshëm me parametrat e reja.

 • 4Vendosja e lustruesit

  Për një performancë më të mirë në tharje dhe enë më të shndritshme përdorni lustruesin.

 • 5Vendosja e detergjentit

  Mos përdorni sapun, zbardhues, detergjentë të bërë me dorë, acid klorhidrik, mjete pastruese etj. në makinën tuaj pjatalarëse.

 • 7Pastrimi i filtrit

  Pastrojini filtrat pas çdo pesë larjesh.

 • 9Pas procesit të larjes enët janë ende të papastra
  • Kontrolloni nëse i keni vendosur siç duhet enët në makinën pjatalarëse.
  • Pastroni filtrat dhe rotorët.
  • Pasi ti vendosni enët në shportë kontrolloni nëse rotorët rrotullohen lirisht apo jo.
  • Përzgjidhni një program larjeje me temperaturë të lartë.
  • Përdorni detergjentë të prodhuar për makina larëse. Përmbajuni rekomandimeve të kushteve të ruajtjes të përcaktuara nga prodhuesi i detergjentit.
 • 10Pas procesit të larjes enët janë ende të njoma apo ka ende shenja njollash

  - Rrisni përcaktimin e lustruesit.

  - Përzgjidhni programin e tharjes.

  - Spërkatja në teflon dhe plastikë shkaktohet nga struktura e materialit.

  - Pas larjes së enëve lëreni derën kuti të makinës pjatalarëse 15 minuta që të ftohet. Ky proces do të bëjë të mundur që enët tuaja të thahen më shpejt.

 • 11Era e makinerisë
  • Mund të jetë plastike, është normale në përdorimin e parë.
  • Mos i lini enët tuaja të papastra në makineri për një kohë të gjatë.
  • Pastroni filtrat.
  • Vëreni në punë makinerinë me detergjent në temperaturë të lartë vetëm për një kohë të programit.
  • Kryeni lidhjen e tubave të shkarkimit siç përshkruhet në manualin e përdoruesit.
 • 12There are rusts on metal materials
  • Mos lani materiale metalike që nuk janë të përshtatshme për larje me makinë pjatalarëse.
  • Kontrolloni tokëzimin.
  • Sigurohuni nëse ndryshku vjen nga ujësjellësi apo jo.
  • Uji i çezmës i përzier me ujin e kripur (ujë i ëmbël, ujë i kripur) mund të shkaktojë ndryshkje te mjetet metalike dhe makinën pjatalarëse.
 • 13Pas larjes ka ende mbetje detergjenti dhe shkumë
  • Mos përdorni sasi të panevojshme detergjenti.
  • Mos përdorni detergjentë të lagësht.
  • Thani depozitën e detergjentit përpara se të përdorni detergjentin.
  • Mos përdorni tabelat e detergjentëve për një program të shkurtër.
  • Vendosni enët tuaja dhe tregoni kujdes që të mos pengojnë kapakun e detergjentin që të hapet.
  • Mos harroni të mbyllni derën e depozitës së lustruesit.
  • Mos e mbushni më shumë se ç'duhet depozitën e lustruesit.
 • 14Pas larjes ka ende ujë në depozitë
  • Kontrolloni nëse tubi i shkarkimit të ujit është i përkulur apo jo.
  • Përdorni një program me një hap për tharjen.
 • 15Ngjyrat e plastikës kanë ndryshuar
  • Mos përdorni materiale plastike që nuk janë të përshtatshme për larje me makinë pjatalarëse.
 • 16Ka ende papastërti në derë dhe në makinën pjatalarëse.
  • Kontrolloni vendosjen këmbëve të makinës dhe vendoseni në nivel.
  • Mos i mbingarkoni shportat.
  • Përdorni një program me temperaturë të lartë.
 • 17Problemi i mjeteve prej qelqi

  Gjatë instalimit, duhet ta rregulloni makinën në përputhje me fortësinë e ujit. Në të kundërt performanca e larjes dhe tharjes do të ulet. Anëtarët e autorizuar të shërbimit duhet të jenë të aftë të kryejnë rregullimet e nevojshme për këtë.