Dil İkonları
Këshilla për Enëlarëset e Inkorporuara
 • 1INFORMACIONE PRAKTIKE PËR PËRDORIMIN E ENËLARËSEVE TË INKORPORUARA
  • Materiale të thella të tilla si tasat, gotat, tenxheret duhet të vendosen të kthyera përmbys. Me këtë pajisje parandalohet grumbullimi i ujit në pjesët e materialit.
  • Mos lani në enëlarëse materiale të ndotura me pluhur duhani, qiri të shkrirë, dyllë, substanca kimike.
  • Mos përdorni detergjentë tabletë në programet me larje të shkurtër sepse shpërbërja e tabletave mund të ndryshojë me nxehtësinë dhe kohën e larjes.
  • Sigurohuni që kapaku i detergjentit të jetë i mbyllur kur përdorni detergjentët tabletë për programet me paralarje dhe me temperatura të larta.
  • Pasi paketimi i detergjentit të jetë hapur, ruajeni atë në një vend të freskët, të thatë dhe ku fëmijët nuk mund ta kapin.
  • Lustruesi që përdoret në enëlarëse është një përbërje e veçantë që rrit efektivitetin e tharjes dhe parandalon gjurmët e ujit apo skorjes në materialet e lara. Prandaj detergjenti që përdoret për larje duhet të jetë detergjenti i duhur dhe lustruesi duhet të jetë i prodhuar enkas për enëlarëset.
  • Filloni me shportën poshtë në makineri dhe më pas zbrazni shportën e sipërme të enëlarëses suaj.
  • Ka dy shporta në enëlarësen tuaj ku mund të vendosni enët tuaja. Vendosini materialet e mëdha dhe të rënda në shportën e poshtme dhe ato të lehtat dhe delikate në shportën e sipërme.
  • Është më e përshatshme që materialet me forma të holla dhe të ngushta të vendosen në pjesët e mesit të shportave.
  • Pastrimi i makinerisë tuaj në mënyrë të herëpashershme parandalon problemet e zakonshme dhe zgjat jetën e makinerisë. Pastrojini helikat dhe filtrat të paktën një herë në javë.
  • Hiqeni nga priza makinerinë dhe shkëpusni furnizimin me ujë përpara se ta pastroni makinerinë tuaj.
  • Fshijini pjesët e jashtme të makinerisë tuaj dhe dorezat anësore të derës butësisht me një material pastrues delikat dhe copë të njomë. Pastrojeni panelin e kontrollit vetëm me copë të njomë.
  • Tregoni kujdes që të mos përdorni mjete të forta gjatë pastrimit për të parandaluar gërvishtjet në makineri.